Triduum Matky Dobré Rady 23.-25.4.

Neděle 23.4.
17.30     pobožnost k Božímu Milosrdenství
18.00     mše sv. – celebrují o. augustiniáni z Prahy

Pondělí 24.4.
16.30     růžencová pobožnost
17.15     mše sv. – celebrují kněží domažlického vikariátu, kazatel: P. Josef Prchal

Úterý 25.4.
16.30     růžencová pobožnost
17.15     mše sv. – hlavní celebrant a kazatel P. Peter Fořt

Literárně – výtvarná soutěž k výročí 800 let od smrti blahoslaveného Hroznaty

Biskupství plzeňské a Kanonie premonstrátů Teplá vyhlašují u příležitosti 800 let od smrti bl. Hroznaty literárně-výtvarnou soutěž, která je určena pro všechny děti a mládež žijící na území plzeňské diecéze.

Do soutěže se zasílá jedna práce (u výtvarných formátu A3) ze dvou možných témat:

1. Kam patřím?

2. Hroznata zakladatel klášterů

Podrobnosti najdete v příloze Soutez Hroznata

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl