Advent v domažlické farnosti

Roráty. Srdečně zveme na roráty každý čtvrtek ráno od 7.00 hod a každý pátek večer od 17.15 hod. do klášterního kostela (ve čtvrtek nebude sloužena mše od 8.00 hod.) Na páteční mši zveme zvláště děti a prosíme, aby si přinesly lampiony. Před páteční večerní mši svatou se konají od 16.45 do 17.10 hod. pobožnosti s eucharistickým výstavem a modlitbou před Nejsvětější svátostí. Pokud se nebudete moci zúčastnit pobožnosti, prosíme vcházejte do kostela až po jejím ukončení.

Setkání se sv. Mikulášem. V neděli 4. prosince zveme děti na setkání se sv. Mikulášem. Letos sv. Mikuláš přijde, stejně jako v minulém roce, přímo do kostela, ihned po mši sv. od 9.30 hod.

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Ve čtvrtek 8. prosince zveme k účasti na mši svaté na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše sv. budou slouženy v klášterním kostele od 7.00 a od 17.15 hod.
Nemocnice. Mše svatá za nemocné a za personál domažlické nemocnice bude sloužena v tamější kapli také ve čtvrtek 8. prosince od 15.10 hod.

11. 12. Neděle radosti. Třetí adventní neděle nám připomíná, že příchod Páně je blízko, a proto je nazývána „nedělí radosti“ („Gaudete“). Liturgická barva této neděle je růžová. Zveme farníky, aby se symbolicky podíleli na slavení této radostné neděle oblečením něčeho růžového. Po mši sv. od 9.30 všechny zveme k tradičnímu focení před kostelem.

Odpoledne, od 15.00 hod. zveme na Baldov ke kapličce Nejsvětější Trojice (v případě nepříznivého počasí do kostela U svatých), kde připravujeme Adventní radostné setkání. Během půlhodinky zazpíváme adventní písně, vyslechneme vhodné zamyšlení a najdeme si čas a prostor pro srdečné povídání.
Podobně, jako v předminulém roce, se na Baldově setkáme se všemi, kteří přijdou podpořit rodiče vzpomínající na své zemřelé děti – tento den totiž probíhá Světový den památky zesnulých dětí.

19. 12. Kající pobožnost. V pondělí po čtvrté adventní neděli zveme na kající pobožnost a přijetí svátosti smíření, kterou budou udělovat pozvaní kněží domažlického vikariátu. Začátek bohoslužby je od 18.00 hod. v arciděkanském kostele.
Poslední adventní týden nabídne i další příležitosti ke zpovědi, podle plánu, který bude zveřejněn v druhé polovině prosince.

20. 12. Koncert. XXIV. Chodský vánoční koncert se uskuteční v úterý 20. prosince od 18.00 hod. v arciděkanském kostele – vystoupí Národopisný soubor Postřekov.

24. 12. Vánoční scénka. Na Štědrý den zveme od 16.00 hod. na domažlické náměstí, kde děti uvedou příběh s názvem Vánoce očima andělů.

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl