Červen v domažlické farnosti

14.6. V úterý 14. června bude v kapli domažlické nemocnice od 15.10 hod.sloužena mše sv. za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují.

16.6. Mše sv. v kapli krajského penzionu v Domažlicích bude sloužena ve čtvrtek 16.června od 15.00 hod.

19.6. V neděli 19. června se budou konat volby do Pastorační rady farnosti. Na tuto neděli připadá také poutní slavnost v kapli sv. Antonína Paduanského v Luženičkách, kde bude sloužena mše sv. od 11.00 hod. a v kostele sv. Antonína na Folmavě. Česko-německá mše na Folmavě začíná od 14.30 hod.
Farníci, kteří se zúčastní těchto bohoslužeb v Luženičkách nebo na Folmavě se budou moci na těchto místech zúčastnit voleb do Farní rady.

24.6. V pátek 24. června oslaví páté výročí otevření Azylový dům v Domažlicích. Při této příležitosti srdečně zveme na děkovnou mši sv. 8.00 hod. v arciděkanském kostele. Po bohoslužbě se bude konat prohlídka Azylového domu (Kozinova 177, u prodejny COOP ve směru k nové nemocnici). Ředitel charity Ing. Jiří Lodr pronese v 9.30 krátké úvodní slovo, po kterém pracovníci domu přiblíží službu pro ty, kdo ztratili přístřeší a hledají novou životní orientaci.

25.6. Okrašlovací a sportovní sdružení Český les v posledních letech obnovilo několik kaplí a památník v okolí Capartic. Konkrétně sdružení v roce 2008 znovuvystavilo kapli v Caparticích, která byla zbořena v 50. letech, v době kdy v pohraničí probíhala řada demolic domů ale i církevních památek. Společně s kaplí se podařilo obnovit i tradici poutí, letos proběhla již devátá. V roce 2013 byla dostavěna kaple sv. Vojtěcha na Výhledech. Původní dřevěná kaple zanikla v 70. letech. V dubnu tohoto roku na místě proběhla třetí pouť.
25. června 2016 ve 13 hodin bude slavnostně vysvěcena další kaplička, která v průběhu let v pohraničí Českého lesa zanikla. Obnovy se znovu ujal pan Oldřich Kovařík z Okrašlovacího a sportovního sdružení Český les. Kaple u České Kubice bude zasvěcená sv. Petrovi, původní zasvěcení se bohužel nepodařilo dohledat. Budeme moc rádi, když naši činnost podpoříte a přijdete se na kapli v sobotu 25.června podívat.

26.6. V neděli 26. června slavnostně ukončíme letošní školní rok. Při mši sv. od 9.30 hod. budou předána žákům, kteří navštěvovali hodiny náboženství, vysvědčení. Po mši sv. zveme na společný oběd na faře. Prosíme, abyste nahlásili svoji účast kostelníkovi Romanu Holubovi.