Volby do Farní rady

V neděli 5. června proběhne první kolo voleb do Pastorační rady farnosti – Farní rady. Každý člen farnosti, starší 18 let, má právo navrhnout 5 jmen kandidátů – seznam jmen můžete připravit doma a přinést do kostela nebo vyplnit lístek přímo v kostele. Z těchto jmen bude sestavena kandidátka, ze které v neděli 19. června, v druhé etapě voleb, budou zvoleni členové Farní rady.

Stanovy Farní rady můžete najít na webu farnosti (www.farnostdomazlice.cz) nebo v tištěné podobě v kostelích.

STANOVY FARNÍCH RAD V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

Květen v domažlické farnosti

3.5. Mše sv. v domažlickém penzionu bude sloužena v úterý 3. května od 15.00 hod.

5.5. Nanebevstoupení Páně. Ve čtvrtek 5. května slavíme Nanebevstoupení Páně. Tento den bude sloužena mše sv. na Vavřinečku od 16.00 hod. Ostatní mše sv.: od 8.00 hod. v arciděkanském kostele a od 17.15 v klášteře.
Termíny dalších bohoslužeb na Vavřinečku: 9.6.; 7.7.; 13-14. 8. (pouť) a 8.9.

6.5. Na první májovou pobožnost zveme do klášterního kostela všechny děti a mládež. Májové pobožnosti se budou konat každý pátek od 16.45 hod. a v ostatní všední dny po večerní mši sv. se budeme společně modlit litanie k Panně Marii.

7.5. V sobotu 7. května od 14.00 hod. bude sloužit ve Výrově mši sv. Mons. Emil Soukup. Tento den uctí svého patrona hasiči. Mše sv. na přímluvu sv. Floriána bude sloužena od 18.00 hod. v arciděkanském kostele.

14.5. Zpověď. Od 18.00 hod. budou mít v arciděkanském kostele příležitost k svátosti smíření děti, které se připravují na přijetí eucharistie a jejich rodiče a sourozenci.
Vigilie. Na Svatodušní vigilií od 20.00 hod. v předvečer Seslání Ducha svatého zveme do klášterního kostela. Přineste s sebou svíce.

15.5. První svaté přijímání. Při mši sv. od 9.30 přijme pět dětí poprvé Tělo a Krev Páně.
Od 14.30 hod. bude sloužena mše sv. v Třebnicích.

16.5. Sv. Jan. Poutní mše sv. v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Domažlicích bude sloužena v pondělí 16. května od 17.15 hod.

17.5. Mše sv. za nemocné bude sloužena v nemocniční kapli 17. května od 15.00 hod.

21.5. Pouť na Baldově. Od 15.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. u kapličky Nejsvětější Trojice na Baldově.

22.5. Chrastavice. Poutní mše sv. v Chrastavicích bude sloužena v neděli Nejsvětější Trojice 22. května od 11.00 hod.

29.5. Boží Tělo. Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli 29. května. Po mši sv. od 8.00 hod. se bude konat eucharistický průvod po náměstí až do klášterního kostela. Nebude sloužena mše sv. od 9.30 hod. Stejnou neděli se koná pouť u Dobré Vody, mše sv. začíná od 11.30 hod. a májová pobožnost od 14.00 hod.