Informace a pozvání

* Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu letošní Noci kostelů v Domažlicích.

* V pátek 7.6. od 18.00 hodin bude v arciděkanském kostele příležitost ke svátosti smíření pro děti, které přistupují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiny.

* Na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 9. června během mše sv. od 9.30 hodin tyto děti poprvé přijmou eucharistii.

Na stejnou neděli se ve všech kostelích kona sbírka na potřeby diecéze.

* V neděli 16.června bude sloužena poutní mše sv. v kapli Nejsvětejší Trojice v Chrastavicích ( od 11.00 hod.) a v kapli sv. Atonína Paduánského v Luženičkách (od 11.00 hod.). Od 14.30 hod. bude sloužena česko-německá poutní mše sv. v kostele sv. Antonína na Folmavě.

16.6. nebude sloužena mše sv. v Třebnicích.