Informace a pozvání

5. června – Slavnost Seslání Ducha sv. – První svaté přijímání v Domažlicích

11. června - Baldovská pouť. Od 11.00 do 15.00 Den otevřených dveří CB klubu Domažlice s doprovodným programem pro děti. Od 16.00 hodin začne poutní mše sv. u kaple Nejsvětější Troje (v areálu CB klubu). Pro všechny přítomné bude připraveno občerstvení ve stánku „Za kalichem“.

12. června – Slavnost Nejsvětější Trojice. Poutní mše sv. v kapli v Chrastavicích – od 11.00 hod.

16. června – od 16.00 hod. mše sv. na Vavřinečku

18. června -  Setkání rodáků v Petrovicích. Žehnání nových aut hasičů v Meclově a České Kubici.

19. června  – Slavnost Těla a Krve Páně. Průvod Božího Těla v Domažlicích. Poutní mše sv. ke cti sv. Antonína v Luženičkách (od 11.00 hod.) a na Folmavě (od 14.30 hod.)

24. června  – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše sv. při příležitosti 60. výročí kněžského svěcení Mons. Emila Soukupa – v arciděkanském kostele od 17.15 hod.

26.června  – První svaté přijímání v Milavčích. Mše sv. na konec školního roku v Domažlicích

 

Farní tábor 2022

Vážení rodiče,
o letních prázdninách bude pod záštitou ŘKF Domažlice probíhat letní tábor. Během tábora se budeme snažit dětem přiblížit některé texty z Bible a zprostředkovat zážitek společenství jejich vrstevníků. Okolí tábora umožňuje dětem dostatek pohybu a pobytu v přírodě.Tábor bude ve zděné budově v Hojsově Stráži. Součástí budovy je kuchyně, WC, koupelny, společenská místnost a pokoje s kapacitou cca 4 až 8 lidí. Cena 1800Kč, kapacita 18. účastníků.
Letní tábor (od 1. třídy do 12 let) od 17. do 22. července 2022! Pravidla letního tábora:
✓ Konání tábora je závislé na aktuální epidemiologické situaci COVID-19 a nařízení příslušných orgánů.
✓ Přihlášen je ten, kdo odevzdá přihlášku a zálohu v době, kdy jsou volná místa.
✓ Zákaz návštěv (bude-li problém se stýskáním, řešíme s rodiči individuálně).
✓ Zákaz mobilních telefonů, tabletů a jiných elektronických zařízení.
✓ Respektování a dodržování pokynů vedoucích.
✓ Neopouštění prostoru a skupiny.
✓ Pokud nebude dítě opakovaně dbát pokynů vedoucích, bude ohrožovat bezpečnost svoji nebo jiných, telefonicky kontaktujeme rodiče dítěte, kteří budou povinni si dítě ihned vyzvednout.Souhlasíte-li s pravidly, vyplňte přihlášku. Poté přihlášku a 200 Kč nevratné zálohy předejte osobně
Lukášovi Jankovcovi nebo odneste do schránky na faru (a napište sms) do 30. 4. 2022! Koncem června obdrží přihlášení přesné informace o nástupu na tábor a doporučený seznam věcí.Přihlášení

Těšíme se Barča, Terka, Lukáš, Kuba a Eliška J.

Info: Lukáš Jankovec, mobil 733 266 333, janl11@vse.cz

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Výuka náboženství 2020/21

Od 25. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Termíny setkání:
1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímání – pátek od 13.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
4. – 5. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
První setkání 25.9.2020

Setkání mládeže 12 + v pátek od 14.00 hod. Setkání mládeže 15 + v pátek od 15.30 hod.
Setkání skupin 12+ a 15+ se budou konat ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže. První setkání v 4.9.2020 

prihlaska nabozenstvi 20-21

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.